• T6, T7 seriýaly awtoulag nasosy
 • V, VQ seriýaly Vane nasosy
 • Energiýa tygşytlyServo ulgamy

Aýratyn önümler

Isleýän zadyňyz dälmi?Näme diýýäñ...

Melburnda we Kwinslendde TAFT forklift ygtyýarnamasy okuwy we ygtyýarnama synagy, LO synp forklift ygtyýarnamalaryny, LF synp forklift ygtyýarnamalaryny, forklift täzeleniş okuwyny, iş ýerinde howpsuzlyk kurslaryny, öndürijilik sapaklaryny we induksiýa okuwyny hödürleýäris.Köp kurslarymyz üçin dynç günleri ýa-da şenbe sapaklary bilen, okuw meýilnamaňyza laýyk bolup bileris.

 • Halkara standart

  Halkara standart

  Productshli önümler halkara standartyna esaslanýar, köne nasoslar bilen çalyşmak aňsat, ýokary hilli önümlerimiz bir wagtyň özünde 4 sany berk halkara klassifikasiýa jemgyýeti sertifikatyndan geçdi.

 • Toparlaýyn iş

  Toparlaýyn iş

  Hünärmenler topary bilen netijeli tehnologiýa goldawy Sero ulgamyny düzetmegiň baý tejribesi bilen, önümleri müşderiniň enjamyna wagtynda laýyk etmek üçin güýçli tehnologiýa goldawyny kepillendirýäris.

 • Tüýs ýürekden hyzmat etmek

  Tüýs ýürekden hyzmat etmek

  Meseläni wagtynda çözmek üçin satuwdan 24 sagat soň hyzmat edýäris.In engineenerimiz iň täze tehnologiýany habarlaşmak üçin okuw geçirer.

Täze gelenler

Uly önümçilik tejribämiz we akkreditlenen tälimçiler we baha berijiler bilen işgärler islendik ssenariýada rahat bolmak üçin zerur amaly endikleri gazanyp, iň gowusyndan öwrenmäge mümkinçilik alarlar.

Habarlaşyň

Ningbo Wiks Gidrawlik Co., Ltd.2007-nji ýylda esaslandyryldy, birnäçe oýlap tapyş patenti bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Wane nasosy üçin dünýäde 6 sany öňdebaryjy önümçilik we synag liniýasy bar., 000yllyk önümçiligi 80 000-den gowrak kompýuter nasosy we 10,000 toplum tygşytlaýjy sero ulgamy.

Biziň kompaniýamyz, nasos senagatynyň standart wersiýasyna ýolbaşçylyk edýär.2016-njy ýylda Hytaý Gidrawlik Pnewmatika we Möhürler Senagatynyň ösüş baýragyny we 2017-nji ýylda Fenghua etrap häkimliginiň hil baýragyny we Milli innowasiýa gaznasynyň taslama goldawyny aldyk.

Biziň kompaniýamyz uzak wagtlap daşary ýurtlarda meşhur gidrawlik kärhanasy bilen işleýär, T6 barT7VVQV10V20SQPPV2R seriýaly vane nasoslary we M3B-iň esasy tehnologiýasyM4CM4DM4E25M35M50M aralyk motorABT seriýaly servo vane nasoslaryny we 35Mpa ultra ýokary basyşly nasoslary pineledik.Önümlerimiz Hytaý CCS-den geçdiNorwegiýa DNVAmerikan ABSFransuz BV we Iňlis LR klassifikasiýa jemgyýeti şahadatnamasy we partiýa harby pudaga degişlidir.

Biziň kompaniýamyz, Taýwan Deltasynyň, Awstriýanyň KEBA önüm senagatynyň umumy kanal işi.“Phase servo motor”, “Yunshen servo motor”, Gaiti sürüjisi we “Sumitomo” nasosynyň strategiki hyzmatdaşy.

Ningbo Wiks, tanyşdyryş, innowasiýa we ýokary ösüş ýoluna we ýokary hilli, ýokary netijelilik, az sarp etmek, howpsuzlyk boýunça iş pelsepesine eýerýär.Biziň kompaniýamyz dünýä belli gidrawlik nasos öndürijisi we sero energiýasyny tygşytlamak üçin bir gezeklik çözgüt eksporty boldy.

Kompaniýamyz korporasiýa medeniýeti hökmünde öwrenmegi, sazlaşygy, tutanýerliligi we hünär ussatlygyny alýar we hakykatyň, ýagşylygyň we gözelligiň gymmatlyklaryny, şeýle hem açyk pikirli, sazlaşykly we bagtly ruhy goldaýar.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!